In English

SCENOGRAPHIC WALK A STUDY OF SCENOGRAPHY AS A METHOD AND TOOL

Sandra Grönlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-05-03. Den ändrades senast 2018-05-03

CPL ID: 254993

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek