In English

The Slow Regard of Silent Things Stitching the Infrastructural Void in the Urban Fabric with Layers of Life and Death

Amanda Eliasson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-05-03. Den ändrades senast 2018-05-03

CPL ID: 254989

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek