In English

Factory For Living Investigating a cooperative way of living and working

Petra Parinder
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-05-03. Den ändrades senast 2018-05-17

CPL ID: 254987

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek