In English

Transcend Realms Examining the Interplay of Stereotomy, Light & Sequence for & Design of Timeless Space

Mariam Malik Saleem Humda
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]