In English

TRACING THE REAL Digitally Constructed Materiality

Martin Löfqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-05-02. Den ändrades senast 2018-05-17

CPL ID: 254983

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek