In English

Deep neural networks for myoelectric pattern recognition - An implementation for multifunctional control

Rita Amado Laezza
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX001/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-05-02. Den ändrades senast 2018-05-02

CPL ID: 254980

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek