In English

Optimering av mätsystem: smarta hyllplan

Optimization of measurement systems: smart shelves

Tommy Nguyen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX007/2018, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2018-05-02. Den ändrades senast 2018-05-02

CPL ID: 254979

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek