In English

On classification of road types for automotive applications

Jeanette Warnborg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX005/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-05-02. Den ändrades senast 2018-05-02

CPL ID: 254975

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek