In English

Riktlinjer för kvalitetskontroll vid återtillverkning av möbler

Per Pilebo ; Lisa Fallsjö
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1652-9901; 2017:04, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]

Syftet med detta arbete har varit att bidra med riktlinjer för kvalitetskontroll av inkommande möbler i en cirkulär återtillverkningsprocess. Det är en del av det större projektet ”Affärsmodellsinnovation för cirkulära möbelflöden”. Projektet koordineras av IDC West Sweden och uppdragsgivaren för det här arbetet är RISE Viktoria. Riktlinjerna är nödvändiga för att kunna avgöra ödet för de inkommande möblerna. Det har funnits önskemål att undersöka hur en integrering av ny teknik skulle kunna bidra till ett effektivare flöde. Därför har möjligheter för användande av oförstörande provning (OFP), sensorer och Internet of Things (IoT) analyserats. Genom att intervjua möbeltillverkare och experter inom dessa områden har rekommendationer kring ett framtida användande kunnat genereras. Det har resulterat i: • Viktiga funktioner vid kvalitetskontroll • Konceptförslag för integrering i en återtillverkningsprocess • Rekommendationer för användande av sensorer och Internet of Things (IoT) • Rekommendationer för användande av oförstörande provning (OFP) • Checklista för kontroll av inkommande möbler • Utvecklad kravsättning vid nyutveckling av möbelprodukter • Utvärdering av projektet utifrån Agenda 2030: ”Sustainable Solution Evaluation” SDSN, 2017 Slutsatsen är att det finns en stor potential kring användandet av sensorer och Internet of Things och enklare metoder av oförstörande provning. Genom att standardisera kvalitetskontrollen kan man effektivisera återtillverkningen, vilket är en nödvändighet för att konkurrera med nyproducerade möbler. Det är viktigt att konstruktion och design anpassas för återtillverkning för att uppnå maximal livslängd. Utvärderingen av projektet utifrån Agenda 2030 visar att modellen bidrar till en hållbar utveckling.

Nyckelord: hållbar utveckling, återtillverkning, internet of things, oförstörande provning, kvalitetskontroll, cirkulära affärsmodeller, möblerPublikationen registrerades 2018-04-26. Den ändrades senast 2018-06-28

CPL ID: 254972

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek