In English

Sustainability of Sewer Systems for Source Separated Blackwater

VILLE TANSKANEN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: decentralisation, wastewater, sustainability, sewer systems, source separation, blackwater, low-pressure, vacuum, gravity sewer,Publikationen registrerades 2018-04-26. Den ändrades senast 2018-04-26

CPL ID: 254971

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek