In English

Risk-Based Cost-Benefit Analysis of Reliable Drinking Water Supply - A case study of Lake Kärnsjön, Munkedal

Petter Bolander ; Erik Martinsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Cost-benefit analysis, risk assessment, drinking water system, decision analysis, Fault tree analysisPublikationen registrerades 2018-04-18. Den ändrades senast 2018-04-18

CPL ID: 254963

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek