In English

Investigating The Move Towards Circular Economy for Consumer and Retail Companies

How can PLM support circular business processes?

Linn Lindfred ; Isa Nordeld
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2018:118, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-04-17. Den ändrades senast 2018-04-17

CPL ID: 254960

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek