In English

Next Generation Leadership in Mexico

A cross-sectional study of Swedish multinational companies in Mexico City

HANNES BJARTMAR JÓNSSON ; SIGURDUR LOGI SNÆLAND
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2018:002, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-04-17. Den ändrades senast 2018-04-17

CPL ID: 254959

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek