In English

Experience Design for the Future of Audio Consumption

Kalle Ekdahl ; Sebastian Hallqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2018-04-16. Den ändrades senast 2019-02-06

CPL ID: 254958

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek