In English

Catalyzing transition of the Swedish waste regime through niche market initiatives

Amanda Kock ; Mikaela Bengtsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 213 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-03-29. Den ändrades senast 2018-03-29

CPL ID: 254941

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek