In English

Recycling of cement and aggregates from demolition concrete

Al-BAyati Yasir ; Johansson Jonathan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2018-03-15. Den ändrades senast 2018-03-15

CPL ID: 254925

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek