In English

Synthesis, structure and electro-chemical characterization of complex perovskites, Ba2MTaO6 (M = Ce, Pr) and Ba3PrxTayO9-d (x = 1, 2; y = 1, 2)

Xuncheng Shi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-03-15. Den ändrades senast 2018-03-15

CPL ID: 254924

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek