In English

The effect on wood components during soda pulping; Pretreatment and pulping of forest residues in a biorefinery concept

Rikard Niklasson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-03-09. Den ändrades senast 2018-03-09

CPL ID: 254921

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek