In English

Investigation of the shear strength of silica sol - Laboratory studies of a grouting agent using mechanical, rheological and hydraulic tests

Goran Tercan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: silica sol, grouting, shear strength, erosion, oscillatory rheology, gel point, gel time, loss modulus, storage modulus, loss tangentPublikationen registrerades 2018-03-07. Den ändrades senast 2018-03-07

CPL ID: 254916

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek