In English

Sustainability analysis of High Capacity Transport truck and combi transport on the route Gothenburg to Umeå

Isabell Jobson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 88 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-03-06. Den ändrades senast 2018-03-06

CPL ID: 254915

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek