In English

Numerical and experimental modelling of contaminatent transport in ground water and of sour gas removal from natural gas streams

Javed Akhtar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-03-06. Den ändrades senast 2018-03-06

CPL ID: 254914

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek