In English

Konceptutveckling av en effektivare saneringsprocess för farligt elavfall

Design of a more efficient disassembly process of electronic waste

Cedrik Sjöblom
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2018-02-28. Den ändrades senast 2018-02-28

CPL ID: 254910

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek