In English

The Implementation Process of IT-Systems and its Effect on User Acceptance

Oscar Jacobsson ; Linus Knutsen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2017:135, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-02-28. Den ändrades senast 2018-02-28

CPL ID: 254909

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek