In English

Impacts of implementing paperless practices at shop floor level on the information flow and the working processes

Robin Müller
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2017:137, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-02-27. Den ändrades senast 2018-02-27

CPL ID: 254908

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek