In English

Balancing effectiveness and innovativeness in an innovation process: A case study at Volvo Car Group

Yuxi Zhao ; Heleri Berlokko
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2017:093, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-02-27. Den ändrades senast 2018-02-27

CPL ID: 254907

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek