In English

Konstruktion i höghållfast stål - Hur bärverk utformas för höga spänningar

Victor Hjelmgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: höghållfast stål, konventionellt stål, mjukt stål, materialutnyttjande,elastisk utböjning, lokal buckling, bredd, slankhet, avstyvning, kantveck, rilla, skjuvbuckling, utmattning, svetsPublikationen registrerades 2018-02-26. Den ändrades senast 2018-02-26

CPL ID: 254905

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek