In English

Recovery Potential of Cotton Fibers from the Textile Products Using Circular Economy Strategies in Sweden

MD TAREQ AZIZ
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Circular Economy, textile and clothing industry, product approach, recovery of cotton fibers, circular strategies, CN codes, NACE economic activitiesPublikationen registrerades 2018-02-21. Den ändrades senast 2018-02-21

CPL ID: 254901

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek