In English

Traffic congestion in urban modelling

Erik Roos
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 34 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-02-14. Den ändrades senast 2018-02-14

CPL ID: 254891

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek