In English

Digitalization in the construction industry

Alexander Jensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2017:106, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-02-14. Den ändrades senast 2018-02-14

CPL ID: 254890

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek