In English

The internationalization of digital born global firms

Contextual factors and behavioral implications

Anna Strandberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2017:123, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-02-14. Den ändrades senast 2018-02-14

CPL ID: 254887

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek