In English

Exploring firm-level barriers to the circular economy

Arvid Åström ; Håkan Martin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2017:129, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-01-31. Den ändrades senast 2018-01-31

CPL ID: 254874

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek