In English

Digitalization & competence management

Filip Wahlund ; Viktor Wåhlberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2017:121, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-01-30. Den ändrades senast 2018-01-30

CPL ID: 254870

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek