In English

Learning from engineering changes - operationalizing knowledge management at GKN Aerospace

Nina Axelsson ; Nils Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2017:0122, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-01-30. Den ändrades senast 2018-01-30

CPL ID: 254869

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek