In English

Hydrophobic textiles by mimicking the structure of lotus leaf

Sara Enquist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-01-29.

CPL ID: 254865

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek