In English

Antibiotic and Drug Delivery Properties of Nanosized Calcium Phosphate Surfaces

Panida Aonsamang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-01-29.

CPL ID: 254864

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek