In English

Atom probe tomography proteomics

Astrid Pihl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-01-29.

CPL ID: 254861

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek