In English

Role of proteins as mediators for cell attachment to nanomaterials

Hua Kang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-01-29.

CPL ID: 254860

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek