In English

Contactless noninvasive probing of model cells

Arvid Skarrie
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-01-24. Den ändrades senast 2018-01-24

CPL ID: 254854

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek