In English

Extraktion och kemisk modifiering av hemicellulosa

Extraction and chemical modification of hemicellulose

Mergim Berisha
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2018-01-24. Den ändrades senast 2018-01-24

CPL ID: 254853

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek