In English

Collaborative consumption - How to promote sharing in a small-scale apartment building.

Beatrice Ringstrand ; Linn Wahlgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 97 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-01-23. Den ändrades senast 2018-01-23

CPL ID: 254841

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek