In English

Evolved ecosystems - A simulation of an emerging complex adaptive system

Joakim Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 61 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-01-23. Den ändrades senast 2018-01-23

CPL ID: 254839

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek