In English

Redefining the Urban Edge - Walkable Soundscapes in public space

Fabio Latino ; Pascal Kuta
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 105 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-01-23. Den ändrades senast 2018-01-23

CPL ID: 254838

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek