In English

Cost-effective fuel choices for the future shipping sector

Aniket Autade
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 78 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-01-23. Den ändrades senast 2018-01-23

CPL ID: 254836

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek