In English

PLASTIC ISLAND - Three structures based on transformed ocean plastic

ERIK HADIN ; EMILY-CLAIRE NORDANG
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-01-23. Den ändrades senast 2018-01-23

CPL ID: 254818

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek