In English

IMMERSIVE ARCHITECTURE - A study of the possibilities with virtual reality in architecture

Gustav Nyman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-01-23. Den ändrades senast 2018-01-23

CPL ID: 254816

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek