In English

Traffic Flow Variation in Central Gothenburg - A study of how the traffic situation is affected by nearby construction works

Carl-Johan Schultze
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Traffic flow, Travel time, Peak hour, road work, construction work, E45, Hisingsbron, Road capacity, GothenburgPublikationen registrerades 2018-01-22. Den ändrades senast 2018-01-22

CPL ID: 254773

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek