In English

We All Need a HearO - Fighting Hearing Aid Stigma

Lukas Riedel ; Thure Waller
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-01-18. Den ändrades senast 2018-01-18

CPL ID: 254635

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek