In English

Agile Development of Automated Driving System

Paul Andrei Lazar ; Vishnu Shyam
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-01-16. Den ändrades senast 2018-01-16

CPL ID: 254510

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek