In English

Understanding Household Food Waste: Setting Data into Context for Effective Eco-feedback

DIVIA PATRICIA JIMENEZ ENCARNACION
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Food waste prevention, behavioral change, household metabolism, persuasive technology, ecofeedbackPublikationen registrerades 2018-01-11. Den ändrades senast 2018-01-11

CPL ID: 254427

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek