In English

Conceptual design of a high-rise building core in precast concrete

Meran Alwan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2017:01, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-12-21.

CPL ID: 253990

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek